(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2022 do Agribank Chi nhánh Hoàn Kiếm ủy quyền như sau:
Ngày 20/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 3 thửa đất tại quận Long Biên, Hà Nội ảnh 1