(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 4 vào ngày 20/1/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản 01: Xe oto con nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát 36B-0917 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số A 0009533 do Phòng CSGT – Công an tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 28/7/2000, cụ thể:

+ Số loại: ZACE GL

+ Xuất xứ: Việt Nam

+ Năm sản xuất: 2000

+ Thông số kỹ thuật: Số máy: 7K-0313627; số khung: KF3-6900764

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe trầy xước, bong tróc sơn, gầm xe hoen rỉ, lốp bị mòn; Tại thời điểm thẩm định giá xe đang hoạt động bình thường

+ Chứng nhận đăng kiểm số KC 9450417 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03d – Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung cấp ngày 10/6/2019 có hiệu lực đến hết ngày 09/12/2019.

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: 97.726.500 đồng (Chín mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm đồng).    

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15.000.000 đồng/hồ sơ (Mười lăm triệu đồng trên một hồ sơ)

- Phí hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ)

3.2. Tài sản 02: Xe oto khách nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát 36B-018.22 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số 012435 do Phòng CSGT – Công an tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 23/6/2015, cụ thể:

+ Số loại: HIACE

+ Xuất xứ: Việt Nam

+ Năm sản xuất: 2002

+ Niên hạn sử dụng: 2002

+ Thông số kỹ thuật: Số máy: 1RZ2807292; số khung: RZH1145001901

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe trầy xước, bong tróc sơn, gầm xe hoen rỉ, lốp bị mòn; Tại thời điểm thẩm định giá xe đang hoạt động bình thường

+ Chứng nhận đăng kiểm số KC 4622775 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới – Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới 3601S cấp ngày 04/11/2017 có hiệu lực đến hết ngày 03/02/2018.

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: 61.560.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.000.000 đồng/hồ sơ (Mười triệu đồng trên một hồ sơ)

- Phí hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ)

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ, phí công chứng Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 4.1.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 4.2 và trong thời hạn quy định tại mục 6 dưới đây (Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát thông qua đường bưu điện).

c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.

d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, bọc kín phiếu trả giá, bỏ vào phong bì, ký niêm phong vào mép phong bì và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên mới là giá trả hợp lệ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá.

- Thời gian: từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 17/01/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Bãi gửi xe Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá – Số 12 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, Tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và thu phiếu trả giá: Từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 17/01/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 15/01/2020 đến hết ngày 17/01/2020 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa;

6.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá trả mua tài sản: Bắt đầu từ 15h00 ngày 20/01/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0904.235.586.