(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản đấu giá:

- 01 xe ô tô 05 chỗ màu xám nhãn hiệu TOYOTA, số loại COROLLA1.6 đã qua sử dụng, biển kiểm soát 89B-0513, số khung AE111-9553994, số máy 4A-M530188.

Tài sản của: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu - Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

2. Giá khởi điểm: 80.150.000 đồng, không có thuế GTGT

(Bằng chữ: Tám mươi triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn)

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, bằng bỏ phiếu kín giáp tiếp

- Phương thức đấu giá: trả giá lên

4. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 06/01/2020 đến 16h00 ngày 17/01/2020

Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/khách hàng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

- Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: từ ngày 06/01/2020 đến ngày 17/01/2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty - Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

- Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Công ty - Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 13/01/2020 và ngày 14/01/2020 (trong giờ hành chính)

- Tại: nơi để tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu - Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

7. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước (tiền đặt cọc): ngày 17/01/2020 (Báo có NH đến 16h00)

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 118 00271 1832 tại Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội

8. Thời gian khách hàng bỏ phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 17/01/2020 đến 13h45 ngày 20/01/2020

9. Thời gian tổ chức mở hòm phiếu, công bố giá trả: 14h00 Ngày 20/01/2020 tại Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

10. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- CÔNG TY ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738.

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận/ Điện thoại: 028.35174055/ Fax: 028.35174054