(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2020 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

- Tổng số lô đất đấu giá: 08 lô.

- Tổng diện tích: 1.310 m2.

- Tổng giá khởi điểm: 8.981.784.000 đồng (Tám tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm tám mươi tư ngàn đồng).

- Địa điểm tại: TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

- Múc đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 15/01/2020.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 15/01/2020.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng (trả bằng tiền mặt khi nộp hồ sơ).

Tiền đặt trước tương đương 10% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku).

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 15/01/2020 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, bản phô tô CMND và sổ hộ khẩu, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: 14 giờ 00’ ngày 20/01/2020 tại Hội trường UBND huyện Krông Pa

9- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa, ĐT 02693607898.

Ngày 20/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai ảnh 1