(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 506 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/6/2017. 
Ngày 20/06: Có 6/506 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 20/06: Có 6/506 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 500 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên, Sở Tư pháp tỉnh An Giang và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và thực hiện Nghị quyết 30a/CP huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát HSYC từ ngày 23/6/2017; Công ty TNHH Thương mại xây dựng và đầu tư Toàn Hưng Thịnh (tư vấn cho chủ đầu tư là Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/6/2017 đến 10 giờ ngày 03/7/2017; Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Hậu Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/6/2017 đến 14 giờ ngày 30/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm thiết bị có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh Sóc Trăng dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/6/2017 đến ngày 06/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.