(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh DVL-Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/05/2021 do Trường Chính trị tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2021/HĐDV/DVLLC, đã ký giữa trường Chính trị tỉnh Lào Cai và Công ty đấu giá hợp danh DVL-Chi nhánh Lào Cai về việc tổ chức đấu giá tài sản.

1. Đơn vị có tài sản: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Đường Phùng Chí Kiên, tổ 12, phường Nam Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Đơn vị tổ chức bán đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh DVL-Chi nhánh Lào Cai. Địa chỉ: Số nhà 006A, Lê Hồng Gấm, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

Ngày 20/05/2021, đấu giá xe ô tô Toyota đã qua sử dụng tại tỉnh Lào Cai ảnh 1

4. Nguồn gốc Tài sản : Tài sản thanh lý theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thuế thu nhập cá nhân, phí công chứng và các thuế phí khác liên quan do khách hàng trúng đấu giá chịu.

- Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Mười sáu triệu đồng) tương đương với 20% giá khởi điểm.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

7. Niêm yết, thông báo việc đấu giá:

- Thông báo việc đấu giá theo quy định vào các ngày 05/05/2021 và ngày 10/05/2021.

- Niêm yết việc đấu giá từ ngày 10/05/2021 tại các địa điểm:

+ Trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai: Số nhà 006A, Lê Hồng Gấm, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

+ Nơi tổ chức cuộc đấu giá: Số nhà 006A, Lê Hồng Gấm, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

+ Nơi lưu giữ tài sản: Trụ sở trường Chính Trị tỉnh Lào Cai: Đường Phùng Chí Kiên, tổ 12, phường Nam Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8. Thời gian, địa điểm bán tham gia đấu giá:

Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 18/05/2021 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai: Số nhà 006A, Lê Hồng Gấm, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

9. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá

Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đường bưu điện từ ngày 10/05/2021 đến 17h00 ngày 18/05/2021 cho Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai - Số nhà 006A, Lê Hồng Gấm, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Từ ngày 12/05/2021 đến ngày 14/05/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở trường Chính Trị tỉnh Lào Cai: Đường Phùng Chí Kiên, tổ 12, phường Nam Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

11. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/05/2021 đến 18/05/2021 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) vào tài khoản số: 1019626796 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Lào Cai (theo hướng dẫn trong Quy chế đấu giá).

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 9h30 phút ngày 20/05/2021 tại trụ sở Công ty: Số nhà 006A, Lê Hồng Gấm, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh DVL - chi nhánh Lào Cai: Số nhà 006A, Lê Hồng Gấm, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐTDĐ: 0916989722.