(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/05/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk - Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 87 thửa đất tại Khu dân cư Tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M Gar, tỉnh Đăk Lăk. Cụ thể như sau:

Ngày 20/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M Gar, tỉnh Đăk Lăk ảnh 1
Ngày 20/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M Gar, tỉnh Đăk Lăk ảnh 2
Ngày 20/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M Gar, tỉnh Đăk Lăk ảnh 3
Ngày 20/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M Gar, tỉnh Đăk Lăk ảnh 4
Ngày 20/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M Gar, tỉnh Đăk Lăk ảnh 5

4. Tổng giá khởi điểm: 70.803.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ, tám trăm lẻ ba triệu đồng)

5. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

6. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

7. Thời gian và địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 23/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/05/2021, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/05/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/05/2021 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

9. Thời gian và địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 13/05/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/05/2021 vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam (trường hợp khách hàng nộp tiền trước thời hạn là hoàn toàn tự nguyện).

10. Thời gian và địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/05/2021, Tại hội trường UBND thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk (Nếu có thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá sẽ thông báo sau).

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Trung Nam. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

12. Những thông tin khác:

Công ty không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Trường hợp thời gian và địa điểm đấu giá tài sản có thay đổi Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam sẽ thông báo đến Quý khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam, địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3937979 hoặc 0355 111 114 để được hướng dẫn chi tiết.