(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/05/2021 do Cục Quản lý Thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành.

Địa chỉ: Số 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

Bên có tài sản đấu giá: Cục Quản lý Thị trường TP.HCM

Địa chỉ: Số 242 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Lô Bugi, máy phun xịt rửa xe, công tắc điện tự động.

Ngày 20/05/2021, đấu giá Lô Bugi, máy phun xịt rửa xe, công tắc điện tự động tại TPHCM ảnh 1

Nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ, hình thức và phương thức đấu giá:

Nơi có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 19 (Củ Chi): Ngã ba Việt Kiều, QL.22, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 9.536.000 đồng (Chín triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

*** Ghi chú: Người mua được tài sản phải nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo quy định pháp luật và chịu mọi chi phí di dời, vận chuyển

Tiền đặt trước: 1.900.000 đồng (Một triệu, chín trăm nghìn đồng)

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp Danh Sài Thành Tài khoản số: 0421000510989-Ngân hàng TMCP Ngoại Thương-Chi nhánh Hùng Vương trong giờ hành chính ngày 17, 18, 19/5/2021

*** Phí nộp và trả tiền đặt trước trong mọi trường hợp do người tham gia đấu giá chi trả. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

*** Nội dung nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản:

“Tên tổ chức/ cá nhân tham gia đấu giá + nộp tiền tham gia”

Lưu ý: Khách hàng đã nộp tiền đặt trước phải cung cấp chứng từ nộp tiền trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu thiếu sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả cao nhất bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá. Đấu giá viên quyết định đấu giá bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/ hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ)

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 11/5/2021 đến ngày 12/5/2021 tại Đội Quản lý thị trường số 19 (Củ Chi): Ngã ba Việt Kiều, QL.22, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM liên hệ Công ty Đấu giá Hợp Danh Sài Thành để được hướng dẫn đi xem tài sản.

Thời gian mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 05/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/5/2021

Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ khi nộp hồ sơ thông tin, Đơn đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước, hạn chót đến 17 giờ 00 ngày 19/5/2021 (Chỉ có khách hàng đã nộp tiền đặt trước mới được nộp phiếu trả giá).

*Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Thành

Địa chỉ: Số 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: 028 2262 5656

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức có năng lực hành vi dân sự và tài chính mua, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá cho STCo theo qui định.

Khách hàng liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành mua 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, thông báo đấu giá, quy chế đấu giá, phiếu trả giá, phiếu tiếp nhận hồ sơ

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm các loại giấy tờ sau:

Hồ sơ thông tin của người tham gia đấu giá

Đối với cá nhân: Bản Photo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (có chứng thực) đối với cá nhân;

Đối với tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực); Bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật;

Giấy ủy quyền trong trường hợp Người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá kèm theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật và người được uỷ quyền;

Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);

Phiếu trả giá (theo mẫu);

Phiếu tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu);

Giấy nộp tiền đặt trước

Ghi chú:

Các loại giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đều phải nộp số lượng 2 bản

Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng quy định về pháp lý chứng nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và chỉ ủy quyền một lần, giấy ủy quyền được lưu trong hồ sơ tham gia đấu giá. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp;

Người tham gia đấu giá mang theo giấy tờ tùy thân khi tham gia đấu giá để kiểm tra đối chiếu.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 20/5/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại số 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM hoặc thay đổi theo giấy mời tham gia đấu giá.