(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 20/3/2018. 
Ngày 20/03: Có 4/379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20/03: Có 4/379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 375 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty Điện lực Phú Thọ đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (số TBMT là: 20180357260 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Không ghi rõ địa chỉ phát hành HSMT, HSYC: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Long Huỳnh (TP.HCM), Công ty TNHH Xây dựng thương mại Gia Luận (tỉnh Đắk Lắk) và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Khôi (tỉnh Đắk Lắk) đăng tải TBMT, TBMCH (số TBMT lần lượt là: 20180355165 - 00; 20180357072 - 00 và 20180357187 - 00) đều không ghi rõ địa chỉ phát hành HSMT, HSYC. Các đơn vị này cần biết, theo Văn bản số 1873/BKHĐT-QLĐT ngày 21/3/2016 của Bộ KH&ĐT về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nêu rõ: Trường hợp bên mời thầu, ban quản lý dự án thuê đơn vị tư vấn thay mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu thì khi lập thông báo mời thầu phải sử dụng địa chỉ, tên, số điện thoại của giám đốc ban quản lý dự án hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư nơi triển khai thực hiện gói thầu. Không được sử dụng địa chỉ của bên mời thầu được thuê (đặc biệt là địa chỉ bán HSMT, HSYC khác so với địa chỉ của ban quản lý dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan mua sắm...). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.