(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 01/7/2021 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, mục đích, thời hạn sử dụng đất, hình thức sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất: 15 lô đất (Từ lô 15 đến lô 19 và từ lô 37 đến lô 46) thuộc khu trung tâm xã Thanh Phú (Khu chợ Thanh Phú cũ), thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 1.408,5 m2 (Một nghìn bốn trăm lẻ tám phẩy năm mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 8.175.139.532 đồng (Tám tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu một trăm ba mươi chín nghìn năm trăm ba mươi hai đồng)

Các lô đất được đấu giá riêng lẻ theo từng lô;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

Mục đích: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất;

Thời hạn sử dụng: lâu dài.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục, nhiều vòng cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá.

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/7/2021 đến 16h30 ngày 30/7/2021 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

7.Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/7/2021 đến ngày 22/7/2021 tại khu đất đấu giá. Khách hàng liên hệ: Ông Trần Văn Bình (SĐT: 0916.848.969) - Chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long để được hướng dẫn xem tài sản dẫn xem tài sản.

8. Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 705.099.555.800.002 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam á bank) – Phòng giao dịch Bình Long từ ngày 28/7/2021 đến 16h30 ngày 30/7/2021. Nếu Người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước thời gian quy định thì phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

Ngày 2/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1

10.Thời gian, địa điểm đấu giá: 07h30 ngày 02/8/2021 tại Hội trường UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khách hàng phải đến trước 01 giờ (06h30) để khai báo y tế, kiểm tra dịch tễ về phòng chống dịch Covid.

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 02/7/2021 đến 16h30 ngày 30/7/2021 duy nhất một địa điểm là Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

-Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

-Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước có chứng thực;

-Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân hoặc Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức;

-Cam kết xem tài sản đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713 860 216.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long - Địa chỉ: Đường Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713 682 328.