(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Kinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2021 do UBND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất gồm 22 lô đất tại khu dân cư Khi Dòng, thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (theo MBQH chi tiết xây dựng đất ở tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện phê duyệt tại các Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 và Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 06/10/2020). Tổng diện tích đấu giá 22 lô đất là: 3.545,3 m2 (Ba nghìn năm trăm bốn mươi lăm phẩy ba mét vuông). Diện tích các lô từ 125 m2 đến 243 m2 trên một lô đất. Hiện trạng: Khu đất đã được GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng theo MBQH đã được phê duyệt. Tổng giá khởi điểm: 19.856.666.600 đồng; Giá khởi điểm các lô đất từ 447.660.000 đồng/lô đến 1.588.956.600 đồng/lô Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 80.000.000 đồng đến 230.000.000 đồng Phí hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

UBND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 2/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 2/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 2/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 2/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 2/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 2/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6