(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2021 do Đội Quản lý thị trường số 2- Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Đấu giá 01 cột xăng dầu đã qua sử dụng, hãng sản xuất: Tatsumo; năm sản xuất 2008. Tổng giá khởi điểm: 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng). Địa chỉ tài sản tại: Cửa hàng xăng dầu Tân Kim Tân – DNTN Tân Kim Tân – Thôn 3, xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia lai. Nguồn gốc: Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

Đội Quản lý thị trường số 2- Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Ngày 2/8/2021, đấu giá cột xăng đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 1