(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân ủy quyền như sau:

Lô 03 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng (kèm theo danh mục tài sản)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân

Ngày 2/8/2021, đấu giá 03 xe ô tô thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 2/8/2021, đấu giá 03 xe ô tô thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 2/8/2021, đấu giá 03 xe ô tô thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3