(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2020 do Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh - Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá

Gồm 08 ô đất tại Khu 7, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: 150m2/ ô đất.

- Giá khởi điểm: 1.100.000 đồng/m2.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng/ô đất.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Mua hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 29/07/2020 tại phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn, UBND xã Cự Thắng hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh. Nộp hồ sơ tại phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn đến hết 16h00 ngày 29/07/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 – Luật đấu giá.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm xem đất trên thực địa: Ngày 20/07/2020 đến hết 16h00 ngày 21/07/2020 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 29, 30 và 31/07/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2715201005346 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Agribank – CN Thanh Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00 phút ngày 02/08/2020 tại Hội trường UBND xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên.

ĐT: 02103.853.838; 0934.44.38.38.

DANH SÁCH, DIỆN TÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Dự án: Khu 7, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 2/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 1