(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 2/8/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 2/8/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 2/8/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 2/8/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 4