(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2022 do Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: số 7, đường cách mạng tháng 8, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 02083656585

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 2/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 29/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:30 01/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 13/06/2022 - 17:00 29/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. - Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền hồ sơ trực tiếp tại trung tâm khi mua hồ sơ. Khách hàng chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên. Số tài khoản: 8501222678888 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên Số tài khoản: 111002632209 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thái Nguyên. Trong thời hạn từ ngày 29/06/2022 đến 11h30’ ngày 01/07/2022 (Ngày làm việc). Cá nhân, hộ gia đình có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 02/07/2022

Địa điểm: Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Phương Giao.

Xem file chi tiết tại đây