(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2021 do VIB quyền như sau:
Ngày 2/7/2021, đấu giá xe ô tô Mazda tại TP.HCM ảnh 1