(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2021 do Vietinbank Chi nhánh Đô Thành ủy quyền như sau:
Ngày 2/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1