(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2020 do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái (Địa chỉ: Tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: Số 43, Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) 

3. Tên tài sản: 01 (một) xe ô tô con đã qua sử dụng, nhãn hiệu Toyota, số loại: COROLLAALTISZZE122LG, số máy: 1ZZ-1746449, số khung: ZZE122-7504463, biển đăng ký: 21H-2177.

- Giá khởi điểm: 80.500.000 đồng/tài sản.

- Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ/hồ sơ.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Thanh lý tài sản cố định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25 và ngày 26/06/2020 tại nơi trưng bày tài sản: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái. (Địa chỉ: Số 43, Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), khách hàng liên hệ với Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 16/06/2020 cho đến hết 11h00’ ngày 29/06/2020 tại địa chỉ: Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cạnh tòa án tỉnh Yên Bái).

7. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại điểm thu hồ sơ: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 29/06/2020 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp hoặc và nhận hồ sơ của Bưu điện: tại Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cạnh tòa án tỉnh Yên Bái).

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 29/06/2020 đến hết 16h00 ngày 01/07/2020 (Trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản

- Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái

- Số Tài khoản: 37110000800082 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

- Nội dung nộp tiền: [Họ và tên người tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá 01 xe ô tô con Toyota Corolla Altis 1.8G, 5 chỗ ngồi, sản xuất năm 2004, biển kiểm soát số 21H-2177.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 02/07/2020 tại địa chỉ: Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cạnh tòa án tỉnh Yên Bái).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.