(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2020 do Ban Quản lý Cảng Bến Đầm ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT (viết tắt là Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá: Các lô đất cho thuê tại Khu vực Cảng Côn Đảo, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT gồm:

a. Tài sản 1 gồm Lô 1 DT: 398m2 và Lô 4: DT: 2.203m2. Tổng diện tích: 2.601m2

- Giá khởi điểm: 717.876.000 đồng/12 tháng.

- Tiền đặt trước: 71.800.000 đồng.

- Tiền mua hồ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu 10.000.000 đồng.

Mục đích cho thuê: Sử dụng Xây dựng trạm cung cấp dầu phục vụ hậu cần nghề cá (Lô 1) và Xây dựng kho chứa dầu (Lô 4).

b. Tài sản 2 gồm Lô 2 DT: 952m2 và Lô 3 DT: 1.120m2. Tổng diện tích: 2.072m2

- Giá khởi điểm: 571.872.000 đồng/12 tháng.

- Tiền đặt trước: 58.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu 8.000.000 đồng.

Mục đích cho thuê: Sử dụng Xây dựng bờ kè có mái che phục vụ hậu cần nghề cá (Lô 2) và Xây dựng nhà máy nước đá phục vụ hậu cần nghề cá (Lô 3).

c. Tài sản 3 Văn phòng cũ DT 186m2.

- Giá khởi điểm: 111.600.000 đồng/12 tháng.

- Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu 3.000.000 đồng.

Mục đích cho thuê làm văn phòng làm việc.

d. Tài sản 4 gồm Hệ thống cung cấp xăng dầu (gồm: 01 Bồn chứa dầu 200m3, Bể chứa nước chữa cháy, nhà bao che máy bơm và hệ thống bơm nước vào bể).

- Giá khởi điểm: 330.000.000 đồng/12 tháng.

- Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu 5.000.000 đồng.

Thời gian thuê của 4 tài sản không quá 05 năm.

Bước giá áp dụng từ lần (người) trả giá thứ hai trở đi.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/6/2020 đến 15 giờ, ngày 01/7/2020.

3. Xem tài sản: Từ ngày 11/6/2020 đến ngày 29/6/2020 tại Cảng Côn Đảo, phường 11, thành phố Vũng Tàu.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký, nộp hồ sơ và tiền mua hồ sơ: Từ ngày 11/6/2020 đến 16 giờ, ngày 29/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD.

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; Báo cáo thuế tháng, quý gần nhất, CMND của người đại diện, Giấy ủy quyền (nếu không phải người đại diện).

Người đăng ký điền các thông tin vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá của Trung tâm phát hành.

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký (tổ chức /cá nhân) phải mang theo 01 bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (văn bản ủy quyền theo đúng quy định).

  7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ, ngày 2/7/2020 tại Hội trường của Trung tâm.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá riêng lẻ từng tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, Phường 3, thành phố Vũng Tàu – ĐT: 0254.3851524./.