(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2020 do Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân; Địa chỉ: 13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Người có tài sản: Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo; Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

3. Tài sản đấu giá: 23 cây sao đen bán dạng cây đứng (tổng trữ lượng cây đứng: 38,92 m3) thuộc lô d1, d3, d6, d8 tiểu khu 28 tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 153.807.000 đồng (Một trăm năm mươi ba triệu, tám trăm lẻ bảy nghìn đồng). Giá chưa thuế giá trị gia tăng. Người mua trúng đấu giá chịu tất cả các chi phí cưa cắt, vận chuyển, mốc gốc và dọn cành nhánh, kể cả VAT.

5. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Công văn số 2031/UBND-KT ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thanh lý 23 cây sao để thực hiện công trình đường Thủ Biên – Đất Cuốc;

+ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Bắc Tân Uyên về việc Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản thanh lý 23 cây sao để thực hiện công trình đường Thủ Biên – Đất Cuốc;

+ Biên bản ngày 27/5/2020 của Hội đồng định giá tài sản theo quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc xác định giá khởi điểm cây đứng 23 cây sao thanh lý để thực hiện công trình đường Thủ Biên – Đất Cuốc;

+ Biên bản ngày 05/6/2020 của Hội đồng định giá tài sản theo quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 23 cây sao thanh lý để thực hiện công trình đường Thủ Biên – Đất Cuốc;

+ Quyết định số 103/QĐ-HKL ngày 12/6/2020 của Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo về việc về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 23 cây sao thanh lý để thực hiện công trình đường Thủ Biên – Đất Cuốc;

6. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút 29/6/2020 (Trong giờ hành chính) tại tiểu khu 28 tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút 29/6/2020 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân;

9. Thời gian nộp tiền đặt trước ngày: 29/6/2020 và 30/6/2020 (khách hàng có thể tự nguyện nộp trước kể từ ngày ra thông báo) vào số tài khoản: 002470406001484 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Bình Dương.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá dự kiến: vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 02/7/2020 tại Hội trường đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân; Địa chỉ: số 13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ, tiền đặt trước đúng theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản thì mua và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Dân;

12. Hình thức đấu giá bỏ phiếu kín gián tiếp khi đăng ký tham gia đấu giá, theo phương thức trả giá lên;

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân; Đ/c: 13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274-3899911; 0918208239 (Mr. Nhân).