(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền thu mua mủ cao su nguyên liệu (mủ nước, mủ tạp) của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh

Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 Mạc Thái Tổ (tổ 43), phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tên địa chỉ người có tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh. Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tên tài sản: Quyền thu mua mủ cao su nguyên liệu (mủ nước, mủ tạp). Địa điểm: Nông trường Cao su Đồng Rùm, Tân Hòa, Châu Thành và Tân Biên trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh. Diện tích: 1.231,0508 ha.

- Giá khởi điểm (tạm tính):

Hàng hoá

Số lượng (tấn)

(tạm tính)

Giá 1 tấn mủ (VND)

(tạm tính)

Tổng giá trị (VND)

(tạm tính)

- Mủ nước quy khô

1.300

35.827.387

46.575.603.100

- Mủ tạp quy khô

360

36.966.700

13.308.012.000

59.883.615.100 đồng

(bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm mười lăm ngàn, một trăm đồng)

Ghi chú: Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Là tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính kể từ ngày 18/5/2022 đến ngày 30/5/2022.

Địa điểm xem tài sản: Tại các Nông trường cao su: Đồng Rùm, Tân Hòa, Châu Thành và Tân Biên thuộc Công ty TNHH MTV cao su 30/4 Tây Ninh.

Thời gian, địa điểm bán/ nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại các điểm sau:

- Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, Tổ 43, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.7820483); Văn phòng chi nhánh Công ty ĐGHD Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, quận Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 028 36208369. Thời gian: Giờ hành chính từ ngày 18/5/2022 đến 16h00’, ngày 30/5/2022.

- Tại Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh. Đ/c: Quốc lộ 22B, Long Thành Nam, Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Thời gian: Giờ hành chính từ ngày 27/5/2022 và đến 16 giờ 00’, ngày 30/5/2022.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Đối tượng được tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đã đăng ký mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá.

Tiền đặt trước/ thời gian nộp tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).

Thời gian nộp: Từ ngày 30/5/2022 đến 16h00, ngày 01/6/2022.

Phương thức nộp: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm: Văn phòng chi nhánh Công ty ĐGHD Bắc Trung Nam. Đ/c: Số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian nộp phiếu trả giá của khách hàng: Trong giờ hành chính từ ngày 18/5/2022 đến 11h00’, ngày 02/6/2022.

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh. Đ/c: Quốc lộ 22B, Long Thành Nam, Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian nộp phiếu trả giá của khách hàng: Giờ hành chính ngày 27/5/2022 và đến 16 giờ 00’, ngày 30/5/2022. Ngày 01/6/2022 đến 11h00’, ngày 02/6/2022.

Thời gian/ địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02/6/2022 tại Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh. Đ/c: Quốc lộ 22B, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web: www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam.