(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2022 do Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn La ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam

Địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Số điện thoại: 0917 368 080

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn La

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Viettel, Chu Văn Thịnh, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 31/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 01/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/05/2022 - 17:00 30/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam. Địa chỉ: 470 Trần Đăng Ninh, P Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định không thuộc đối tượng tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, chấp nhận giá khởi điểm và thực hiện Quy chế của cuộc bán đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Bắc - Việt Nam ban hành có thể tham gia đấu giá tài sản. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp nơi bán hồ sơ để tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 02/06/2022

Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam

Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 2
Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 3
Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 4