(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

Địa chỉ: số 25 Đường D3, Khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.39100057

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11

Địa chỉ: 1309 đường 3 tháng 2, phường 16, quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 30/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 01/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/05/2022 - 17:00 30/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản liên hệ tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang– Trụ sở: 21 Phan Kế Bính, P Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên hệ: số 25 đường D3, Khu nhà ở Linh Tây, Kp. 1, P Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 02/06/2022

Địa điểm: 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 2
Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 3
Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 4
Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 5
Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 6
Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 7