(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2021 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 2/6/2021, đấu giá xe cần trục bánh xích tại TP.HCM ảnh 1