(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn ủy quyền như sau:
Ngày 2/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ảnh 1