(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản đợt 2 vào ngày 2/6/2020 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Sơn. Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu dân cư xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (MBQH số 725/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 của UBND huyện Đông Sơn); Gồm 90 lô đất từ lô M:17 đến lô M:32; từ lô M:34 đến lô M:36; từ lô N:17 đến lô N:24; lô N:30; lô N:31; lô N:34; từ lô I:19 đến lô I:32; từ lô K:01 đến lô K:07; từ lô L:01 đến lô L:36; từ lô O:37 đến lô O:39.

* Nơi có tài sản đấu giá:

- Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Diện tích: Diện tích đấu giá QSDD (90 lô): 11.235,6 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở (xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch được duyệt).

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn giao đất: Giao lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó. Bước giá được áp dụng cho vòng đấu bổ sung.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số Tài khoản: 0651015150879 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (Baoviet bank) - Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/05/2020; 29/05/2020 và 01/06/2020 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình trong và ngoài huyện Đông Sơn, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/05/2020 đến hết ngày 18/05/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/05/2020 đến hết ngày 29/05/2020.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (trong giờ hành chính): Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020 và từ ngày 27/05/2020 đến 16h00 phút ngày 28/05/2020.

Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ nộp kèm bản photo giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Đông Khê trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 02/06/2020 tại hội trường UBND xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 200.000 đồng/01 hồ sơ đến 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá từng lô một

+ Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp

+ Lấy kết quả trả giá tại vòng thứ nhất làm cơ sở công nhận kết quả trúng đấu giá, khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ nhất là người trúng đấu giá và được người điều hành cuộc đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại cuộc đấu giá.

Trường hợp tại vòng đấu thứ nhất có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá vòng thứ hai giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trong những người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp các khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ nhất đồng ý đấu giá vòng đấu thứ hai thì khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ hai là người trúng đấu giá. Nếu có nhiều khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ hai thì người điều hành cuộc đấu giá tổ chức bốc thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.

Danh mục 90 lô đất thuộc MBQH số 725/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 của UBND huyện Đông Sơn\

Ngày 2/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 2/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 2/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3