(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2020 do UBND xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: UBND xã Ngọc Lũ.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Là QSD đất tại vị trí 1 - Thôn đội 4 (thôn 7 cũ), xã Ngọc Lũ. Bao gồm 47 lô. Giá khởi điểm: 700.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng/lô.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08h00’, ngày 02/06/2020 (thứ Ba) tại UBND xã Ngọc Lũ.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 12/05/2020 đến 17h00, ngày 29/05/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) trực tiếp tại UBND xã Ngọc Lũ hoặc tại Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/05/2020 đến 11h00, ngày 01/06/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) bằng cách chuyển khoản.

* Lưu ý: Khách hàng có thể nộp tiền trước ngày quy định tại thông báo hoặc đến nộp tiền trực tiếp tại địa điểm: UBND xã Ngọc Lũ từ 9h00 đến 16h30, ngày 29/05/2020.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115.234; UBND xã Ngọc Lũ. Địa chỉ: Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. ĐT: 0226.3723.187.