(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2020 do Trung tâm y tế huyện Gia Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế huyện Gia Bình; Số 2 đường Gia Định, trị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản; Thời gian thực hiện; Địa điểm tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

* Địa điểm tài sản đấu giá: Tại các vị trí được trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 51.714.000đồng/tháng x 24 tháng = 1.241.136.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ:

* Thời gian: Từ ngày 08/5/2020 đến 16h30 ngày 28/5/2020 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản: Tại các vị trí được trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản, được tham khảo hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 08/5/2020 đến 16h30 ngày 28/5/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 28/5/2020; Ngày 29/5/2020 và ngày 01/6/2020 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 01/6/2020.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 8h30 ngày 02/6/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật liên quan.

Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá còn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Phụ lục: Đấu giá dịch vụ trông giữ xe

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 48/TB-TT ngày 07/5/2020).

Ngày 2/6/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) ảnh 1

Ngày 2/6/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) ảnh 2