(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phong Điền ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh An Minh

Địa chỉ: 33 Trường Chinh, phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0903365001

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phong Điền

Địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 30/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 01/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/03/2022 - 17:00 30/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: I. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục I nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau: - Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá 2016. - Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013; - Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 00:00 02/04/2022

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7
Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 8