(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2021 do Trung tâm Văn hóa – Thể Thao Quận 8 ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 29/HĐ-ĐG ngày 16/3/2021 được ký kết giữa Trung tâm Văn hóa – Thể Thao Quận 8 với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm).

Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa – Thể Thao Quận 8.

Địa chỉ: 06 Dương Quang Đông, 5hường 5, Quận 8, TP.HCM.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

a/ Tên tài sản đấu giá: Xe tải nhỏ hiệu ASIA, số loại Towner, biển số 51B-2215 đã qua sử dụng, màu trắng, số máy CD800L028077, số khung KN3HNP8D3RK-006259, do Hàn Quốc sản xuất năm 1994, 02 chỗ ngồi, thể tích làm việc của động cơ 796cm3 và Xe ô tô khách hiệu Transinco, số loại 1-5 K29 H4, biển số 53N-5681 đã qua sử dụng; số máy: D4DA-4223755; số khung: HD17AP4C-901168, màu ghi- vàng, do Việt Nam sản xuất năm 2005, 29 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 3.907cm3.

Số lượng và chi tiết tài sản đấu giá theo Chứng thư Thẩm định giá số Vc 21/03/16/ĐS ngày 10/3/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.

*Ghi chú: Người trúng đấu giá tự chịu chi phí phá dỡ, bốc xếp, vận chuyển, phí, lệ phí, phí sử dụng đường bộ (phí bảo trì đường bộ) và các chi phí khác, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ, cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm các thủ tục để chuyển quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá trúng đấu theo quy định (nếu có).

b/ Nơi có tài sản đấu giá: 06 Dương Quang Đông, phường 5, Quận 8, TP.HCM.

c/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản Nhà nước thanh lý, hồ sơ pháp gồm có:

-Giấy Đăng ký xe ô tô số A0096324 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/11/1999.

-Giấy Đăng ký xe ô tô số A0367781 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/6/2005.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KA-3314201 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 17/12/2014.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC-8909217 do Sở giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh - Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 12/7/2019.

-Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe ngày 13/4/2020 của Công an TP.HCM – Phòng CSGT Hồ Chí Minh.

-Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 cùa Ủy Ban nhân dân TP.HCM về việc thanh lý tài sản công xe ô tô tài hiệu Asia của Trung tâm Văn hóa Quận 8.

-Quyết định số 3174/UBND-TC ngày 30/12/2020 của Ủy ban Nhân dân quận 8 về việc thanh lý xe ô tô tài hiệu Asia của Trung tâm Văn hóa quận 8.

-Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh lý tài sản công.

-Quyết định số 303/UBND-TC ngày 09/02/2021 của UBND quận 8 về việc thanh lý xe ô tô hiệu Transinco của Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 (nay là Trung tâm Văn hóa- Thể thao Quận 8).

-Quyết định số 16/QĐ-TTVHTT ngày 10/02/2021 của Trung tâm Văn hóa thể thao quận 8 về viêc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản tại Trung tâm Văn hóa - thể thao quận 8.

-Biên bản đánh giá lại giá trị sử dụng ngày 22/02/2021 của Ủy ban Nhân dân quận 8 – Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận 8 về việc xác định giá trị của xe tải nhỏ hiệu Asia Towner biển số 51B-2215 và xe ô tô khách hiệu Transinco biển số 53N-5681.

-Quyết định số 19/QĐ-TTVHTT ngày 05/3/2021 của Trung tâm Văn hóa thể thao quận 8 về viêc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm để thanh lý tài sản của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8.

-Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số Vc 21/03/16 /ĐS ngày 10/3/2021 của Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam.

-Biên bản họp Hội đồng ngày 11/3/2021 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 về việc xác định giá khởi điểm để thanh lý tài sản của Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8.

-Quyết định số 22/QĐ-TTVHTT ngày 12/3/2021 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8 về việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản là xe ô tô tải hiệu Asia và xe ô tô hiệu Transinco 29 chỗ ngồi của Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8.

-Công văn số 32/TTVHTT ngày 15/3/2021 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8 về việc đề nghị bán đấu gía tài sản thanh lý xe o tô.

Toàn bộ giấy tờ bản chính liên quan đến tài sản đấu giá do bên có tài sản giữ.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng - (không thuế VAT).

b/ Tiền đặt trước (tương đương 20% so với giá khởi điểm): 19.000.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 30, 31/3/2021 và 01/4/2021 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận và quy định khác của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/1bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Trung tâm Văn hóa - thể thao Quận 8 quyết định là 950.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 25 và 26/3/2021 (giờ hành chính) tại số 06 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, TP.HCM. Liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Sơn, số điện thoại: 0908.831.174.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/3/2021 đến hết ngày 30/3/2021 (giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ và tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo copy kèm bản chính để đối chiếu.

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

+Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 14 giờ ngày 02/4/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Trung tâm Văn hóa- Thể thao Quận 8 xuất hóa đơn và bàn giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày Trung tâm Văn hóa- Thể thao Quận 8 nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Trung tâm Văn hóa- Thể thao Quận 8 (nếu có).