(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 14/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 26 tháng 02 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, địa chỉ: thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, T.Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Nissan Bluebird (biển số kiểm soát: 93A-0350; năm sản xuất 1981 – 1985; màu sơn: vàng; số máy: CA20-601855; số khung: YU11602113; dung tích xi-lanh: 1.952 cm3) đã qua sử dụng.

4. Giá khởi điểm: 11.550.000 đồng (mười một triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 30/3/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, người tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 30/3/2021 đến 17h00 phút ngày 01/4/2021 (trong giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 30/3/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

+ Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

+ Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 07 giờ 30 phút, ngày 02/4/2021.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/3/2021 đến ngày 26/3/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, địa chỉ: thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, T.Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0985.421.677 (Mr. Phú); 0271.3.887.113; 0271.6.26.27.28.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!