(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2021 do Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐDVĐGTS ngày 16 tháng 03 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận và Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc;

1. Đặc điểm tài sản:

Gồm 15,751m3 gỗ tròn + xẻ các loại; 135kg Cẩm lai; 01 cây Rựa; 02 cây xà beng; 02 cái Cưa tay; 02 cái bay; 01 cây búa; 01 Cưa máy và 07 chiếc xe mô tô

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

a. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 129.542.165 đồng (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn một trăm sáu mươi lăm đồng).

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước là: 26.000.000 đồng ( Hai mươi sáu triệu đồng) 20% giá khởi điểm.

- Thời gian nộp: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/03/2021 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2021. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận với số tài khoản: 61110000704350, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Bình Thuận. Lưu ý: Khách hàng có thể thỏa thuận với Công ty nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

c. Tiền mua hồ sơ:

Tiền mua hồ sơ là: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

Nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận.

3. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00, ngày 23/03/2021 đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 24/03/2021 tại: kho bãi các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện ( Liên hệ Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc trong giờ Hành chính)

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/03/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 30/03/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận, địa chỉ: Lầu 1, số 63 Trần Quý Cáp, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

b. Điều kiện đấu giá:

+ Có năng lực hành vi dân sự và chấp thuận những quy định của Công ty theo quy định của pháp luật;

+ Tự nguyện nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty;

+ Chấp nhận toàn bộ quy chế của Công ty và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá thì phải có giấy ủy quyền và nộp cho Công ty 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và hoàn tất hồ sơ tham gia đấu giá theo thời gian quy định tại điểm a Điều 6 của Thông báo này, bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành (Có chữ ký của người tham gia đấu giá);

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người đăng ký tham gia đấu giá ( kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh ( nếu là Tổ chức);

+ Giấy ủy quyền ( nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Giấy ủy quyền hợp pháp, hợp lệ về việc thay mặt người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định. Ủy quyền phải được công chứng, chứng thực của các Tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã);

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 02/04/2021 (Thứ Sáu).

b) Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận, (lầu 1, số 63 đường Trần Quý Cáp, phường Đức Long, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

6. Hình thức và phương thức, Bước giá đấu giá:

- Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức: Trả giá lên

- Bước giá: Từ 06 triệu đến 10 triệu đồng

* Ghi chú: Tổ chức đấu giá có thể làm tròn số tiền nếu có sự đồng ý của Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận, (lầu 1, số 63 đường Trần Quý Cáp, phường Đức Long, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Số điện thoại: 0252.3999.888 - 0919.217.329 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này được niêm yết tại: Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc và Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận vào ngày 17/03/2021.

Thông báo đấu giá tài sản công khai trên trang thông tin điện tử chuyên nghành về đấu giá tài sản và cơ quan truyền thông 02 lần:

Lần 01 Vào ngày 17/03/2021 và lần 02 vào ngày 22/03/2021