(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền vào ngày 2/4/2021 như sau:
Ngày 2/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ảnh 1