(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp ủy quyền vào ngày 2/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp

Địa chỉ: Huyện Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 2/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 29/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 31/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 29/03/2021 - 17:00 31/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo thông báo của Trung tâm

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 02/04/2021

Địa điểm: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Nghệ An