(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 2/4/2021 do Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê 29 quầy hàng, ki ốt tại chợ Quảng Phú trong thời hạn 20 năm.

Diện tích từ 12,0m2 đến 30,0m2/quầy hàng, ki ốt.

Giá khởi điểm từ 30.000.000 đồng đến 230.000.000 đồng/quầy hàng, ki ốt.

Vị trí: Chợ Quảng Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thời hạn sử dụng đất: 20 năm kể từ ngày có giấy chứng nhận kết quả đấu trúng ki ốt kinh doanh của UBND xã Quảng Phú.

Mục đích sử dụng: Quầy hàng, ki ốt đã được xây dựng, người trúng đấu giá sử dụng trong diện tích của quầy hàng, ki ốt, kinh doanh đúng mặt hàng quy định, không được chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng khác, không được phép cơi nới, sửa chữa thay đổi kết cấu quầy hàng, ki ốt. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo mức độ vi phạm và buộc phải trả lại hiện trạng trước khi vi phạm.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 100.000 đồng, 150.000 đồng hoặc 200.000 đồng, tuỳ theo từng quầy hàng, ki ốt đăng ký.

5. Tiền đặt trước: Nộp 6.000.000 đồng, 14.000.000 đồng hoặc 40.000.000 đồng, tuỳ theo từng quầy hàng, ki ốt đăng ký.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình và trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 10/3/2021 đến 16h30/ ngày 30/3/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

b) Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 26/3/2021 đến 16h30/ ngày 30/3/2021.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Số tài khoản: 0311 00000 6886 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 24/3/2021 và ngày 25/3/2021 tại vị trí quầy hàng, ki ốt đưa ra đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước 01 ngày để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản, số điện thoại liên hệ: 02323.533568 (Đấu giá viên Phan Thị Việt Huyền).

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu kinh doanh tại chợ Quảng Phú, chấp hành tốt pháp luật thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 14h00/ ngày 02/4/2021 tại Hội trường UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568; Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

PHỤ LỤC: 29 QUẦY HÀNG, KI ỐT TẠI CHỢ QUẢNG PHÚ

Ngày 2/4/2021, đấu giá cho thuê 29 quầy hàng, ki ốt tại chợ Quảng Phú, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 2/4/2021, đấu giá cho thuê 29 quầy hàng, ki ốt tại chợ Quảng Phú, tỉnh Quảng Bình ảnh 2