(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2021 do UBND tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh

Địa chỉ: tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 02032.488.899

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 7 trụ sở Liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Tầng 7 trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh., Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 2/4/2021, đấu giá 1 triệu m3 đất san lấp tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 2/4/2021, đấu giá 1 triệu m3 đất san lấp tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 30/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 01/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/03/2021 - 16:30 30/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 16/3/2021 đến ngày 30/3/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 13:30 02/04/2021

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh