(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng)

Đấu giá tài sản nhà nước gồm 02 xe ô tô đã qua sử dụng như sau (bán riêng từng xe):

Tài sản 01: 01 xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Corolla Altis, 05 chỗ ngồi, màu đen, biển kiểm soát 15A – 00198, số khung: ZZE122-7503283, số máy: 1ZZ-1487710 do Việt Nam sản xuất năm 2003, năm đưa vào sử dụng 2003.

1.1. Giá khởi điểm tài sản 01: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

1.2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

1.3. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

1.4. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng/ một hồ sơ).

1.5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được bán thanh lý theo Quyết định số: 3127/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thanh lý xe 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 15A – 00198 và 16A – 0889 đã qua sử dụng do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng quản lý.

1.6. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Biên bản thẩm định chất lượng số 50.TĐ/BB-TTKTTĐC ngày 31/10/2019 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng; Chứng thư thẩm định giá số: 4219/Cth-VCHP ngày 25/12/2019 của Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP về việc thẩm định giá 01 xe ô tô mang biển kiểm soát 15A – 00198 đã qua sử dụng.

Tài sản 02: 01 xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Hiace, 12 chỗ ngồi, màu xanh xám, biển kiểm soát 16A – 0889, số khung: RZH1149005128, số máy: 2171063 do Việt Nam sản xuất năm 1999, năm đưa vào sử dụng 1999, hết niên hạn sử dụng năm 2019, bán phế liệu, không giải quyết đăng ký lưu hành.

2.1. Giá khởi điểm tài sản 02: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

2.2. Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

2.3. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

2.4. Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng/ một hồ sơ).

2.5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được bán thanh lý theo Quyết định số: 3127/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thanh lý xe 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 15A – 00198 và 16A – 0889 đã qua sử dụng do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng quản lý.

2.6. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Biên bản thẩm định chất lượng số 99.19/KL-TTKTTĐC ngày 21/10/2019 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng; Chứng thư thẩm định giá số: 4220/Cth-VCHP ngày 25/12/2019 của Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP về việc thẩm định giá 01 xe ô tô mang biển kiểm soát 16A – 0889 đã qua sử dụng (bán phế liệu, không giải quyết đăng ký lưu hành).

- Hình thức đấu giá tài sản 01, 02: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá tài sản 01, 02: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá 01, 02: Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng; Địa chỉ: Số 275 đường Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

***) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp phiếu trả giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 01, 02: Từ ngày 18/3/2021 đến 17 giờ ngày 30/03/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản 01, 02: Ngày 25 + 26/03/2021 trong giờ hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng; Địa chỉ: Số 275 đường Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước tài sản 01, 02: Ngày 30 + 31/3/2021 + 01/4/2021 trong giờ hành chính và được chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản 01: Từ 8 giờ ngày 02/4/2021; Tài sản 02: Từ 9 giờ 30 ngày 02/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680 hoặc 09369.30494 (Đ/c Hải thụ lý).