(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 02/3/2020, có 57 thông báo KHLCNT chậm.
Ngày 2/3: Có 57 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 2/3: Có 57 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đ được phê duyệt từ ngày 13/02/2020 trở về trước, nhưng đến ngy 02/3/2020 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cho dự tốn “Đại tu hệ thống đo lường tuabin hơi số 5 - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” được phê duyệt tại Văn bản số 80/QĐ-PPC ngy 07/01/2020; KHLCNT của Bệnh viện 30/4 cho dự tốn “Mua xe ơ tơ chuyn dng” được phê duyệt tại Văn bản số 203/QĐ9-BV ngy 10/02/2020; KHLCNT của Truyền tải Điện Kon Tum cho dự tốn “Sửa chữa lớn năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 35/QĐ-KT ngy 21/01/2020; KHLCNT của Phịng Kinh tế hạ tầng huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho dự n “Thanh lý hệ thống dầm, giằng cầu i Nghĩa (cũ)” được phê duyệt tại Văn bản số 12/QĐ-KTHT ngy 10/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho “Cơng trình: Trường THCS Lê Hồng Phong” được phê duyệt tại Văn bản số 110/QĐ-UBND ngy 12/02/2020; KHLCNT của Trường THCS và THPT Hoá Tiến cho dự n “Khu nh bn tr cho học sinh dn tộc (20 phịng) v trang thiết bị nội thất phục vụ nhu cầu bn tr” được phê duyệt tại Văn bản số 351/QĐ-UBND ngy 12/02/2020; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) cho dự tốn “Mua vật tư y tế năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 233/QĐ-UBND ngy 06/02/2020; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho dự n “Nâng cấp, mở rộng Trường trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải” được phê duyệt tại Văn bản số 96/QĐ-UBND ngy 17/01/2020; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho dự n “Sân thể thao Trường THPT Ngũ Hành Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 42/QĐ-SKHĐT ngy 07/02/2020, dự án “Sân thể thao Trường tiểu học Trần Quang Diệu” được phê duyệt tại Văn bản số 41/QĐ-SKHĐT ngy 07/02/2020; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho dự n “Nâng cấp, mở rộng Trường Trung học phổ thông Dương Quang Đông, huyện Cầu Ngang” được phê duyệt tại Văn bản số 152/QĐ-UBND ngy 22/01/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thnh phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cho dự n “Xy 150 kim tĩnh tại nghĩa trang từ trần x Ph Hưng” được phê duyệt tại Văn bản số 398/QĐ-UBND ngy 10/02/2020; KHLCNT của Trung tm Hạ tầng mạng miền Bắc Chi nhnh Tổng cơng ty Hạ tầng mạng cho dự tốn “Trang bi vật tư thiết bị GPS cầm tay phục vụ mạng lưới” được phê duyệt tại Văn bản số 869/QĐ-VNPT Net1-KHĐT ngy 17/01/2020; KHLCNT của UBND x Đức Lập Hạ cho dự n “Trồng cây trên tuyến đường Bàu Sen (Giáp vai đường Đức Lập Gị Mối - Ranh Hịa Khanh Đông), Tuyến đường Lục Viên (Từ N2 - Nhà Ông Đẩu) và tuyến đường Nhà Ông Mon (Từ Đường Láng Cẩm - Giáp Vai Đường Chợ Gà” được phê duyệt tại Văn bản số 16A/QĐ-UBND ngày 16/01/2020; KHLCNT của Trung tm Y tế huyện Ph Mỹ (tỉnh Bình Định) cho dự tốn “Mua vật tư y tế phục vụ phịng chống Virus Covid-19” được phê duyệt tại Văn bản số 55a/QĐ-TTYT ngy 11/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự n v pht triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho dự n “Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đường Ấp Bắc” được phê duyệt tại Văn bản số 704/QĐ-UBND ngy 12/02/2020, dự án “Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đường 879” được phê duyệt tại Văn bản số 703/QĐ-UBND ngày 12/02/2020, dự án “Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đường Lý Thường Kiệt” được phê duyệt tại Văn bản số 705/QĐ-UBND ngy 12/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vũng Lim (tỉnh Vĩnh Long) cho dự n “Đường liên ấp Hiệp Trường Quang Hịa, x Quới An, huyện Vũng Lim, tỉnh Vĩnh Long” được phê duyệt tại Văn bản số 264/QĐUBND ngy 12/02/2020; KHLCNT của Lin doanh Việt Nga Vietsovpetro cho dự tốn “Mua sắm thường xuyên năm 2019 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro” được phê duyệt tại Văn bản số 264/QĐUBND ngy 12/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự n 85 cho “Dự n gia cố cc hầm yếu kết hợp mở mới cc ga v cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 140/QĐ-BGTVT ngy 10/02/2020; KHLCNT của UBND x Ngọc Lm cho dự n “Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Ngọc Lâm” được phê duyệt tại Văn bản số 11/QĐ-UBND ngy 11/02/2020; KHLCNT của UBND huyện Nơng Cống (tỉnh Thanh Hĩa) cho dự n “Cải tạo, sửa chữa Trạm thú y cũ, phục vụ hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nông Cống” được phê duyệt tại Văn bản số 328/QĐ-UBND ngy 07/02/2020; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự cho dự tốn “Mua màng lọc nội độc tố vi khuẩn” được phê duyệt tại Văn bản số 126/QĐ-UBND-HC ngy 11/02/2020; KHLCNT của Sở Lao động - Thương binh và X hội cho dự n “Cải tạo khu hnh chính cũ v trạm x tại Trung tm Điều dưỡng Người tâm thần” được phê duyệt tại Văn bản số 24/QĐ-SKHĐT ngy 17/01/2020; KHLCNT của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phịng tỉnh Ty Ninh cho dự n “Đồn Biên phịng Suối Lam (817)” được phê duyệt tại Văn bản số 12/QĐ-SKHĐT ngy 16/01/2020; KHLCNT của Bệnh viện Nhi Thanh Hĩa cho dự tốn “Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2020” được phê duyệt ngày 06/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự n Bin Hịa cho dự n “Cải tạo hồn chỉnh Sn banh Bin Hịa” được phê duyệt tại Văn bản số 302/QĐ-UBND ngy 21/01/2020; KHLCNT của Trại giam Quảng Ninh cho dự n “Nhà ăn CBCS Khu trung tâm chỉ huy - Trại giam Quảng Ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 142/QĐ-C10 ngy 04/02/2020; KHLCNT của Chi cục Kiểm lm Quảng Bình cho dự n “Nâng cấp, sửa chữa đường phục vụ tuần tra, chữa cháy rừng x Quảng Phương, huyện Quảng Trạch” được phê duyệt tại Văn bản số 169/QĐ-UBND ngy 17/01/2020; KHLCNT của Cục Kỹ thuật/BTL Thơng tin lin lạc cho dự tốn “Mua sắm ăng ten hai cực dải rộng và phi đơ cao tần phục vụ củng cố, nâng cấp hệ thống ăng ten khu vực biển đảo” được phê duyệt tại Văn bản số 691/QĐ-BTL ngy 03/02/2020; KHLCNT của Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho dự tốn “Mua sắm my tính bảng cầm tay sử dụng truy cập từ xa hệ thống quản lý văn bản” được phê duyệt tại Văn bản số 11/QĐ-QT ngy 15/01/2020; KHLCNT của Phịng Kinh tế hạ tầng huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho dự n “Thanh lý hệ thống dầm, giằng cầu i Nghĩa (cũ)” được phê duyệt tại Văn bản số 15/QĐ-KT-HT ngy 01/02/2020; KHLCNT của Cơng ty cổ phần Kiến trc quy hoạch xy dựng 689 cho dự tốn “Mua sắm thiết bị nhà văn hóa trung tâm x Gia Phương” được phê duyệt tại Văn bản số  02/QĐ-UBND ngy 15/01/2020; KHLCNT của UBND  thị x Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho dự n “Xây dựng đường Lái Thiêu PKV-21a (đường vào Trung tâm văn hóa Thể dục - Thể thao)” được phê duyệt tại Văn bản số 419/QĐ-UBND ngy 05/02/2020; KHLCNT của Agribank Chi nhnh Kin Giang II cho dự n “Agribank Chi nhnh Kin Giang II” được phê duyệt tại Văn bản số 56/QĐ-NHNo.KGII ngy 15/01/2020; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho dự tốn “Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế linh kiện máy chụp cắt lớp vi tính Revolution ACTs của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả” được phê duyệt tại Văn bản số 1951/QĐ-SYT ngy 21/01/2020; KHLCNT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho dự tốn “Mua sắm thường xuyên năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 39/QĐ-KSBT ngy 10/02/2020; KHLCNT của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC cho “Dự tốn bảo trì hệ thống thang my Mitsubishi tại tịa nh VTC 23 Lạc Trung” được phê duyệt tại Văn bản số  15/QĐ-THKTS ngày 30/01/2020; KHLCNT của Phịng Ti nguyn v Mơi trường thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) cho dự n “Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thnh phố Bắc Kạn” được phê duyệt tại Văn bản số 137/QĐ-UBND ngy 03/02/2020; KHLCNT của Chi cục Kiểm lm Quảng Bình cho dự n “Đường ngăn cản lửa và PCCC rừng phịng hộ ven biển Hải Ninh, Gia Ninh v V Ninh, huyện Quảng Ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 217/QĐ-UBND ngy 21/01/2020; KHLCNT của UBND huyện Nguyn Bình (tỉnh Cao Bằng) cho dự n “Khu xử lý rc thải thị trấn Tĩnh Tc, huyện Nguyn Bình, tỉnh Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 217/QĐ-UBND ngy 21/01/2020; KHLCNT của UBND x Vn Canh cho dự n “Cải tạo các ao môi trường x Vn Canh” được phê duyệt tại Văn bản số 594/QĐ-UBND ngy 10/02/2020; KHLCNT của Văn phịng HĐND - UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho dự n “Trụ sở UBND huyện Cam Lộ; hạng mục: Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, sân vườn, tường ro” được phê duyệt tại Văn bản số 151/QĐ-UBND ngy 11/02/2020; KHLCNT của UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho dự n “Cc cơng trình phụ trợ Trường Mầm non Tà Cạ, điểm bản Cánh, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 32/QĐ-UBND ngy 10/02/2020, dự n “Nhà bếp + nhà ăn UBND x Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 30/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự án “Đường giao thông nội bản và các hạng mục hạ tầng bản Sơn Thành, x Nậm Cn” được phê duyệt tại Văn bản số 29/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự án “Cổng, hng ro v cc cơng trình phụ trợ trụ sở UBND x Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 28/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự n “Sửa chữa v xy dựng cc cơng trình phụ trợ trụ sở UBND x Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 34/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự n “Hng ro khuơn vin UBND x Mường Ải, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 31/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự án “Nhà công vụ giáo viên trường PTDTBT THCS Keng Đu, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 37/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự án “Nhà văn hóa cộng đồng bản Piêng Lau, x Na Loi, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 35/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự án “Đường giao thông vào khu sản xuất bản Noọng Dẻ, x Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 38/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự án “Sửa chữa đường giao thông nội bản Huồi Viêng, x Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 36/QĐ-UBND ngày 10/02/2020, dự n “Cc cơng trình phụ trợ UBND x Mường Típ, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 33/QĐ-UBND ngày 10/02/2020; KHLCNT của Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho dự n “Cải tạo vỉa h, rnh thốt nước xung quanh nhà 1,2,3,4 của Trường ĐH KTQD” được phê duyệt tại Văn bản số 63/QĐ-ĐHKTQD ngy 13/01/2020; KHLCNT của UBND x Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho dự n “Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu chính M5 đoạn từ Quốc lộ 1A đến xóm 20 x Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu” được phê duyệt tại Văn bản số 21/QĐ-UBND ngy 31/01/2020. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.