(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/3/2021 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai (Số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai ).

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm xúc tiến thương mại và chợ biên giới Kim Thành tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

a.Vị trí: (Đất đã có quy hoạch theo Quyết định 3026/QĐ-UBND ngày 9/9/2020 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu cửa khẩu Kim Thành).

- Khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm Xúc tiến thương mại và Chợ biên giới Kim Thành tại khu đất trụ sở (cũ) cơ quan: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai; Trung tâm Hội chợ triển lãm tại Khu TM-CN Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc lô DV18. Diện tích 26.136,10 m2.

- Quỹ đất quy hoạch thuộc các lô DV17, DV19. Diện tích: 81.021,9 m2.

Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 107.158,00m2.

Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật sẵn có.

- Tài sản gắn liến với thửa đất:

+ Trụ sở (cũ) cơ quan: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai.

+ Trung tâm Hội chợ triển lãm tại Khu TM-CN Kim Thành.

2. Mục đích, hình thức đấu giá, thời hạn sử dụng đất:

a. Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (Xây dựng Trung tâm xúc tiến thương mại và Chợ biên giới Kim Thành).

b. Hình thức:

- Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có tài sản trên đất (đối với quỹ đất tại khu đất trụ sở (cũ) cơ quan: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai; Trung tâm Hội chợ triển lãm tại Khu TM-CN Kim Thành, lô DV18).

- Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với quỹ đất quy hoạch thực hiện dự án (lô DV17, DV19).

c. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại Quyết định 4476/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể:

+ Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất hàng năm (năm thứ nhất) đối với quỹ đất quy hoạch (lô DV17, lô DV19) thực hiện dự án là 2.968.047.875 đồng.

+ Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất 50 năm đối với với khu đất (lô DV18) trụ sở (cũ) cơ quan: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai; Trung tâm Hội chợ triển lãm tại Khu TM-CN Kim Thành là: 104.677.430.000 đồng

+ Đơn giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất là 16.611.372.000 đồng

Tổng giá khởi điểm: 124.256.849.875 đồng (Một trăm hai mươi bốn tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm bẩy mươi năm đồng

(Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

b. Tiền đặt trước: 24.850.000.000 đồng (Bằng 20% giá khởi điểm của tài sản)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Từ ngày 25/2 đến ngày 01/03/2021, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

c. Tiền hồ sơ: 5.000.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Theo quy định tại Điều 43 của Luật đấu giá tài sản năm 2016).

6. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

6.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Khách hàng được đánh giá đạt yêu cầu để đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá cụ thể sau:

6.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

6.1.1. Các đối tượng được phép tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

6.1.2. Các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

6.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng được tất cả các điều kiện theo quy định tại Mục 4.2 Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm xúc tiến thương mại và chợ biên giới Kim Thành tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

* Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải gửi hồ sơ đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm về Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai để thẩm định, đánh giá (hồ sơ gồm 09 bộ; Trong đó 01 bộ gốc và 08 bộ bản sao chụp).

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để sơ tuyển: Ngày 18/2/2021 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai).

* Thời gian công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 23/2/2021;

7. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 25/02/2021 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 16 giờ 30 phút 25/02/2021 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 4/2 và 5/2/2021 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 02/3/2021, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ).

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683- 02143 830 190 (Trong giờ hành chính).