(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/3/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bình Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bình Dương; Địa chỉ: Số 45, Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 04 tài sản cụ thể như sau:

1. Tài sản 01: 01 xe ô tô chở tiền; biển số: 61H-4654; nhãn hiệu: HYUNDAI; số loại: TERRACAN; số máy: 3808957; số khung: 129877; năm, nước sản xuất: 2003, Hàn Quốc.

*Giá khởi điểm: 70.606.667 đồng (Bảy mươi triệu, sáu trăm lẻ sáu ngàn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

2. Tài sản 02: 01 xe ô tô con; biển số: 61K-7335; nhãn hiệu: MERCEDES-BENZ; số loại: C200; số máy: 30661; số khung: 783633; năm, nước sản xuất: 1998, Việt nam.

*Giá khởi điểm: 50.716.667 đồng (Năm mươi triệu, bảy trăm mười sáu ngàn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

3. Tài sản 03: 01 xe ô tô con; biển số 61K-9705; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: ZACE-DX; số máy: 7K0416839; số khung: KF36901770; năm, nước sản xuất: 2001, Việt Nam.

*Giá khởi điểm: 78.766.667 đồng (Bảy mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi sáu ngàn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

4. Tài sản 04: 01 xe ô tô con; biển số: 61K-8817; nhãn hiệu: SUZUKI, số loại: SK41WV; số máy: F10A1058952; số khung: VN100977; năm, nước sản xuất: 2000, Việt Nam.

*Giá khởi điểm: 40.233.333 đồng (Bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi ba ngàn, ba trăm ba mươi ba đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 28/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 01, 02, 03: 150.000 đồng/hồ sơ; Tài sản 04: 100.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Dương; Địa chỉ: Số 45, Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  -Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 26/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/02/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm. Cụ thể: Tài sản 01: 14.000.000 đồng; Tài sản 02: 10.000.000 đồng; Tài sản 03: 15.000.000 đồng; Tài sản 04: 8.000.000 đồng.

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 02/3/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).