(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/2/2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đăk Song ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đăk Song - Tổ 03, thị trấn Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước là vật chứng vụ án bị kết án tịch thu do vi phạm quy định về khai thác, bảo về rừng và lâm sản cụ thể: 1.514 m3 than bùn.

3.2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Rừng Lạnh, xã Đăk Hòa, thị trấn Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 237.395.200 đồng (Hai trăm ba mươi bảy triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn hai trăm đồng)

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 20/01/2021 cho đến ngày 22/01/2021.

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

7.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản ngày 13/01/2021 cho đến hết ngày 27/01/2021.

7.2. Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

8.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

8.2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Tương ứng số tiền làm tròn: 47.400.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/01/2020 cho đến ngày 01/02/2021.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

9.1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản trước 16 giờ 30 phút ngày 27/01/2021 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9.2. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định:

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39