(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2021 do Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Sa Pa ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Sa Pa

Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 5
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 6
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 7
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 8
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 9
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 10
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 11
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 12
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 13
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 14
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 15