(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2021 như sau:
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1