(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu dân cư thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước và Khu dân cư thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3