(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Đông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 12 lô đất tại Khu quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Đông

Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 2/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6