(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2021 do Viễn thông Bắc Giang ủy quyền như sau:
Ngày 2/12/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi tại tỉnh Bắc Giang ảnh 1