(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2021 do Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 2/12/2021, đấu giá 4 quyền sử dụng đất tại huyện Bến Cầu, TX Trảng Bàng, TX Hòa Thành và TP.Tây Ninh, tỉnh Nam Định ảnh 1