(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2021 do Công ty CP Cao su Tân Biên ủy quyền như sau:
Ngày 2/12/2021, đấu giá 103 cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1