(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình chuyển giao vào ngày 2/12/2020 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 220 danh mục hàng hóa các loại do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình chuyển giao đấu giá (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

4.1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 02/12/2020;

4.2. Địa điểm đấu giá: Tại Văn phòng Công ty, số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

5. Giá khởi điểm tài sản: 13.135.000 đồng (Mười ba triệu một trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước tài sản: 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn); Tương đương với 20% giá trị tài sản. Khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh như sau:

6.1. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 24/11/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; (Khi xem tài sản phải có giấy Đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh thì mới được xem tài sản).

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/11/2020 đến ngày 24/11/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút 27/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2020.

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Ngày 2/12/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Hoà Bình ảnh 1